Tot welke leeftijd is doorwerken verantwoord?

Hoe lang willen medewerkers doorwerken? Artikel PW.