Het fasensysteem

Wat is het fasensysteem?

Uitzendkracht zijn is vrijheid aan beide kanten. Jij kunt op korte termijn aangeven dat je wilt stoppen, en je opdrachtgever kan dat ook. Maar hoe langer je voor ons werkt, hoe meer recht op vastigheid je krijgt. Dat laatste is vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten en heet het fasensysteem.

De CAO voor Uitzendkrachten kent drie fasen.

Wat Fase A: flexibiliteit

Elke uitzendkracht begint in fase A. Je zit in fase A zolang je nog niet 78 weken voor ons hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat je in een week werkt is daarbij niet van belang.

In deze fase mag je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt.

Als de opdrachtgever de opdracht met jouw uitzendonderneming beëindigt dan eindigt daarmee jouw uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming diezelfde zondag. Dit geldt wanneer de uitzendonderneming jou een aanzeggingsbrief heeft gestuurd. Je hebt geen recht meer op loon op het moment dat het werk ophoudt. Deze weekovereenkomst houdt ook in dat jij op elk moment kan aangeven dat je niet langer het afgesproken uitzendwerk wilt doen. Ook dan eindigt de uitzendovereenkomst. Wanneer je wilt stoppen met werken ben je verplicht om dit schriftelijk of per e-mail te melden bij de uitzendonderneming.

Het is ook mogelijk om al in fase A contracten voor langere tijd te sluiten. Dan spreek je dus met elkaar af dat je voor een bepaalde tijd in dienst blijft zonder dat de overeenkomst op korte termijn kan worden opgezegd. Maar dat moeten beide partijen dan natuurlijk wel willen.

De uitzendonderneming moet jou tijdig op de hoogte stellen van het eindigen van de opdracht en / of de uitzendovereenkomst, zodat je daar rekening mee kan houden.

Fase B: vaste contracten

Tijdens fase B lopen jouw uitzendovereenkomsten af op de afgesproken einddatum (of aan het einde van een project). Je bent werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Wanneer de opdrachtgever de opdracht beëindigt wordt jouw uitzendovereenkomst niet beëindigd en moeten wij vervangend passend werk voor je proberen te vinden en moet jij beschikbaar zijn voor passend vervangend werk. Totdat dit gelukt is, heb je recht op een gedeelte van je loon.

Fase B begint:

  • als je aansluitend op de voltooiing van fase A blijft werken voor dezelfde uitzendonderneming, of
  • als je binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming.

Fase B duurt maximaal vier jaar of zes contracten. Dit wil zeggen dat er in deze fase maximaal zes uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar kunnen worden afgesloten. Bij het zevende contract ga je door naar de volgende fase.

De duur van de uitzendovereenkomsten mogen wij zelf bepalen maar de totale duur in fase B kan niet meer dan vier jaar bedragen. Zit er tussen de uitzendovereenkomsten in fase B een onderbreking van zes maanden of minder, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. Is er sprake van een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

Fase C: onbepaalde tijd

In fase C ben je steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen. Wanneer de inlener de opdracht beëindigt blijft je uitzendovereenkomst bestaan en moet de uitzendonderneming een gedeelte van jouw loon doorbetalen zo lang je beschikbaar blijft voor passend vervangend werk.

Wil je meer weten?

Raadpleeg dan de volledige CAO voor Uitzendkrachten van de ABU.

De tekst op deze pagina heeft een voorlichtend karakter, daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten.