Doorwerken na pensioen

Wilt u uw gepensioneerde medewerker blijven inzetten?

Kies dan voor payrolling via Rvaring. Uw medewerker komt in dienst bij Rvaring uitzendbureau en wordt vervolgens aan u uitgeleend tegen een uurtarief met een administratieve opslag; voordelig & flexibel.

Voor payrolling van een Aow-gerechtigde, klik dan hier!

Wat houdt payrolling in?

Het payroll systeem houdt in dat u de gehele loonadministratie en daarbij behorende verplichting als werkgever overdraagt aan Rvaring BV. Uiteraard werft en selecteert u nog altijd zelf uw personeel, want u weet wat het beste is voor uw specifieke situatie binnen uw bedrijf.

Naast het feit dat u zelf uw personeel selecteert, onderhoudt u ook zelf het dagelijkse contact met uw werknemers. U bepaalt de taken van uw personeel en u stelt zelf de roosters samen van waar en wanneer uw personeel werkt. Daar waar Rvaring BV u alle taken omtrent loonadministratie uit handen neemt wordt Rvaring BV op papier de werkgever, maar in de praktijk blijft u altijd de baas.

Voordelen van Payroll via Rvaring BV.

Misschien heeft u op dit moment uw loonadministratie uitbesteed aan een accountant of administratiekantoor. Als dit het geval is, zal deze organisatie waarschijnlijk het geheel goed voor u geregeld hebben. Het feit blijft alleen dat u juridisch gezien werkgever blijft. U blijft dus verantwoordelijk voor zaken als loonbelasting, verzekeringen, pensioenen en afdrachten aan de belastingdienst. De gehele verantwoording betreffende loonadministratie vervalt voor u als werkgever als u uw loonadministratie overdraagt aan Rvaring BV. U bent niet langer juridisch werkgever. Rvaring BV neemt de verantwoordelijkheid en administratieve lasten, dus alle risico’s, van u over.

Tijd- en kostenbesparing

Al het administratieve werk neemt Rvaring BV voor haar rekening. Hier vallen naast de verloning van werknemers natuurlijk ook zaken als contractopstelling voor uw personeel, aangifte loonbelasting, en het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven.

Het enige wat er voor de werknemers verandert, is dat zij contracten, loonstroken en dergelijke verkrijgen via Rvaring BV. Bij Rvaring BV wordt het loon wekelijks uitbetaald. Hierdoor hoeft uw personeel niet te wachten tot het einde van de maand, maar krijgen ze na een week al het geld waar ze voor gewerkt hebben. (4-weken verloning is ook mogelijk). Verder krijgen de werknemers bij Rvaring BV waar ze recht op hebben.

Reserveringen worden door Rvaring BV meegenomen in de loonadministratie, omdat Rvaring BV verloond via de Uitzend CAO.
Hierdoor heeft de uitzendkracht recht op alle reserveringen.

Waarom Rvaring uitzendbureau 40+ en 65+?

  • Rvaring uitzendbureau is het enige seniorenbureau dat lid is van de ABU.
  • Daarnaast zijn wij NEN-4400-1 gecertificeerd, aangesloten bij de Stichting Financiële Toetsing en de Stichting Normering Arbeid.
Payrolling