Detachering

Wilt u een ervaren kandidaat op detacheringsbasis in uw organisatie inzetten?

Detacheren onderscheidt zich van uitzenden door de grotere zekerheid die het met zich mee brengt, zowel voor u als voor de gedetacheerde. De bekendste vorm van detacheren is een contract voor bepaalde tijd. We spreken dan van tevoren met  u af hoe lang de opdracht gaat duren, daarna stopt de overeenkomst.

Een gedetacheerde medewerker kan ook tijdens een vastgesteld project volledig beschikbaar gesteld worden voor uw organisatie. Net zoals bij uitzendwerk kan de periode van detachering uiteraard worden verlengd.

Tijd- en kostenbesparing

Al het administratieve werk neemt Rvaring BV voor haar rekening. Hier onder vallen naast de verloning van werknemers natuurlijk ook zaken als contractopstelling voor uw personeel, aangifte loonbelasting, en het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven.

Het enige wat er voor de kandidaat verandert, is dat hij/zij een contract, loonstroken en dergelijke krijgt via Rvaring BV. Bij Rvaring BV wordt het loon wekelijks of 4-wekelijks uitbetaald d.m.v. een urenopgave. Verder krijgen de werknemers bij Rvaring BV waar ze recht op hebben.

Reserveringen:
De medewerker heeft recht op:
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Reservering kort verzuim
Reservering Feestdagen

Detachering