Privacyverklaring

Inleiding

Uitzendbureau Rvaring B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uitzendbureau Rvaring B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitzendbureau Rvaring BV, Atoomweg 272, 3542 AB, Utrecht.

Verwerking van uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Uitzendbureau Rvaring B.V. gegevens vast. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, curriculum vitae, werkhistorie, gegevens over betalingen, factuurgegevens, afgenomen diensten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Uitzendbureau Rvaring B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Uitzendbureau Rvaring B.V., van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Uitzendbureau Rvaring B.V. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Uitzendbureau Rvaring B.V. of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Uitzendbureau Rvaring B.V. zorgvuldig geselecteerd. Uitzendbureau Rvaring B.V. houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Uitzendbureau Rvaring B.V. geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Uitzendbureau Rvaring B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is, dan kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Uitzendbureau Rvaring B.V, Atoomweg 272, 3542 AB, Utrecht.  Op dit adres kunt u ook terecht wanneer u eventuele vragen heeft over de manier waarop Uitzendbureau Rvaring met uw gegevens omgaat.

Beveiligingsmaatregelen

Uitzendbureau Rvaring doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Uitzendbureau Rvaring met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Uitzendbureau Rvaring B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Uitzendbureau Rvaring B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt Uitzendbureau Rvaring B.V. ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het IP-adres kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Uitzendbureau Rvaring B.V.

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Uitzendbureau Rvaring B.V. gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van sessiecookies. Maar ook als u ingelogd bent bij Uitzendbureau Rvaring B.V. kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Uitzendbureau Rvaring B.V. en andere websites

Op de sites van Uitzendbureau Rvaring B.V. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Uitzendbureau Rvaring B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Uitzendbureau Rvaring B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Uitzendbureau Rvaring B.V.

English

Making copy’s by means of photcopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.