Aansprakelijkheid WKA

Wet Ketenaansprakelijkheid en risico’s inlener

WKA betekent Wet Ketenaansprakelijkheid. Deze wet bepaalt dat bedrijven in de keten die personeel inhuren (van uitzendbureaus, detacheringsbedrijven, onderaannemers of payrollbedrijven) aansprakelijk zijn voor de loonheffingen die voor het ingehuurde personeel verschuldigd zijn, indien de uitlener verzuimt om deze te betalen.

De WKA na een faillissement
Het gebeurt helaas regelmatig dat de Belastingdienst en het UWV na het faillissement van een uitzendbureau deze belastingen en premies verhalen op de inleners van personeel.
NB: Het doet er niet toe of de inlener netjes alle facturen betaald heeft aan de uitlener!

Het risico is te beperken door (o.a. een WKA verklaring):
-zaken te doen met uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de ABU of de NBBU;
-zaken te doen met NEN 4400-1 gecertificeerde bedrijven;
-de uitlener te vragen om verklaringen van betalingsgedrag van de belastingdienst;
-een deel van het factuurbedrag op de G-rekening van de uitlener te storten (Wat is een G-rekening?).