Overname

Wilt u na 2 tijdelijke contracten toch geen vaste dienst aanbieden? Kies dan voor overname.

Wij hebben daar als ABU-lid een interessante oplossing voor!
U kunt uw medewerker  bij ons “onderbrengen” zolang hij/zij nog geen 5,5 jaar bij u heeft gewerkt en nu in het eerste of tweede tijdelijke contract werkzaam is.

Uw medewerker kan tot 5,5 jaar bij u blijven werken minus de periode dat hij/zij bij u gewerkt heeft!
Dit kan omdat wij als uitzendbureau de mogelijkheid hebben om meerdere flexibele contracten aan te bieden.
De medewerker komt bij Rvaring in dienst en wij verzorgen de administratie en de verloning.

Bijvoorbeeld:

Situatie 1: uw medewerker heeft 2  x een jaarcontract gehad en zit aan het einde van het tweede contract. In totaal dus 2 jaar. De medewerker kan dan via Rvaring gedetacheerd worden gedurende maximaal 3,5 jaar met nog 4 tijdelijke contracten.

Situatie 2: uw medewerker heeft 12 maanden op uitzendbasis (= 1 contract) gewerkt plus  1x een jaar contract. In totaal dus 2 jaar. De medewerker kan dan via Rvaring gedetacheerd worden gedurende maximaal 3,5 met maximaal 4 tijdelijke contracten.

Onze oplossing wordt onder andere gebruikt in het bedrijfsleven, maar ook in de non-profit sector zoals in het onderwijs.

De voordelen van tijdelijke contracten via Rvaring op een rijtje.

  • Uw medewerker kan langer blijven werken waardoor u de beslissing omtrent vaste dienst kunt uitstellen.

  • De personeels- en salarisadministratie worden u uit handen genomen.

  • Het contractbeheer, verloning en betaling wordt verzorgd door Rvaring.

  • Wij nemen de arbeidsrechtelijke en juridische risico’s van u over.

  • Wij reken alleen een administratieve opslag.