CBS: Leeftijd is een papieren getal.

Lees het onderzoek over de levensverwachting onder Nederlandse ouderen. Artikel.