Hoezo achter de geraniums?

Rvaring wordt in de Telegraaf aangehaald als het bureau voor 40+ en 65+! Artikel.